Psykologisk undersøgelse

test

En psykologisk undersøgelse omfatter oftest forskellige grundlæggende kognitive test f.eks. WPPSI, WISC-IV eller WAIS IV, de forskellige test udvælges efter alder.

Kognitive test for børn, unge og voksne

Formålet med kognitive test er at vurdere om barnet, den unge eller voksne er i stand til at håndtere forskellige intellektuelle udfordringer på et alderssvarende niveau. I nogle tilfælde har barnet/personen en asymetrisk udvikling, det vil sige gode evner og færdigheder på nogle områder og specifikke vanskeligheder på andre områder. Det er vigtigt at omgivelserne bliver opmærksomme på dette og dermed kan tage de fornødne pædagogiske hensyn. Høj begavelse, særlige sensitive udfordringer, kan være andre grunde til at et barn ikke trives og udvikler sig positivt.

En neuropsykologisk udredning

I en neuropsykologisk udredning vil testningen blive suppleret med særlige test og forskellige spørgeskemaer til afdækning af styrker og vanskeligheder inden for områderne: koncentration og opmærksomhed, hukommelse, visuel og auditiv forarbejdning og ikke mindst de eksekutive funktioner. Der vil være fokus på at få afdækket indlæringsforudsætninger, personens daglige måde at begå sig på samt de følelsesmæssige og sociale funktioner. Den neuropsykologiske undersøgelse kan suppleres med personlighedstest for en nærmere vurdering af personlighedsstrukturen og emotionelle udfordringer.

Resultaterne fra udredningen

Resultaterne fra udredningen vil udfærdiges i en skriftlig rapport med en samlet vurdering, der kan ligge til grund for et videre forløb eller en eventuel diagnose hos en speciallæge. Der vil være forslag til pædagogiske anvisninger. Rapporten vil blive gennemgået med de forskelige relevante personer