Samtaler – behandling

test

Der tilbydes samtaler eller samtaleforløb til både forældre og til børn og unge. Jeg har særlig erfaring i samtaler og terapeutiske forløb for unge som har sårbarheder som autisme og andre særlige udfordringer.

For børn med angst, OCD eller dårlig trivsel kan et samtale- eller psykoedukativt forløb være meget relevant. Jeg har god erfaring med Cool-Kids forløb i angstbehandlingen.

For unge med ASF eller ADHD vil samtaler, hvor der er fokus på selvforståelse, ofte være med til at skabe trivsel og udvikling.  At øge den unges forståelse af sig selv, og samtidig sikre at omgivelserne støttes i at tilpasse  krav og forventninger, er fokus for et sådan forløb. 

Forældre til et barn med særlige behov eller handicap har i forhold til andre forældre særlige udfordringer. Ofte oplever forældre, at de i mindre grad end andre kan hente vejledning og støtte hos famile og venner. Til forældre vil der kunne gives støttende samtaler, hvor der kan være særlig fokus på  forståelse af barnet/den unge og der vil kunne gives vejledning i forhold til nogle af de problematikker, man typisk oplever i hjemmet. Den første samtale vil typisk handle om at få et overblik over de udfordringer, der  er i familien og at vi sammen får et indblik i det, der skal arbejdes med.

Også forløb eller enkelte samtaler til søskende kan være givtigt.