Samarbejde

samarbejde

Jeg har samarbejde med

  • Lill Bredo Schrøder, som har bloggen www.saerligebehov.dk  
  • Asperggaard, som arrangerer kurser og temaaftner for pårørende og unge med autisme. Jeg sidder i bestyrelsen for asperggaard og holder jævnligt oplæg der: www.Asperggaard.dk
  • Inhust som udvikler materialet “Show My Day”