Om Mette

mette03

Jeg er autoriseret psykolog og er medlem af Dansk Psykolog Forening. Autorisation indebærer at jeg skal leve op til Psykolog Foreningens etiske principper. Jeg har en 4 årig specialist uddannelse som børneneuropsykolog og en efteruddannelse i kognitiv terapi for børn og unge.

Jeg har mange års erfaring som psykolog dels ved Sønderjyllands Amt, PPR i Aabenraa, Autismeafdelingen på Fjordskolen og Statsskolen i Aabenraa samt Hjernecenter Syd. Her har jeg arbejdet med forskellig artede psykologiske  udredninger og samtaleforløb med børn, unge og voksne. 

Gennem alle årene har jeg beskæftiget mig med psykologisk behandling af børn og unge.  Vejledning til forældre, lærere, pædagoger og andre faggrupper i at støtte børnene og de unge med udfordringer har ligeledes været en stor del af mit arbejde.

 

Børn og unge med autisme og aspergers syndrom

Jeg har særligt specialiseret mig i børn og unge med autisme og aspergers syndrom, da jeg gennem alle mine år som psykolog har været tilknyttet en specialskole for elever med Autisme.  ADHD, depression, angst og OCD er ligeledes områder jeg har beskæftiget mig meget med.

Angstbehandling

Igennem de seneste år har jeg haft en særlig interesse for børn og unge med angst og OCD og har haft flere Cool Kids gruppeforløb og en del børn i individuel angstbehandling med Cool-kids og kognitiv terapi. Der findes ikke så megen viden om behandling af angst hos børn og unge med autisme, hvilket er et område jeg pt. interesserer mig meget for.

Selvforståelses- og samtale forløb

Jeg har holdt flere selvforståelseskurser for unge piger med ASF, hvor der arbejdes med indsigt og forståelse for egne og andres tænkning. På Statsskolen i Aabenraa, er jeg tilknyttet en HF-klasse for unge med ASF (autisme og asperger), her har jeg samtaleforløb med de unge og arbejder med selvforståelse og belastningssymptomer som: angst, social forbi, OCD og stress.

Børneneuropsykologiske selskab

Psykologfagligt er jeg næstformand i børneneuropsykologiske selskab. Jeg har i ca. 10 år været udpeget til Børneneuropsykologisk Fagnævn under psykologforeningen. De sidste 5 år var jeg formand for fagnævnet.

Jeg er medlem af

  • Dansk Psykologisk Foreningen
  • Børneneuropsykologisk Selskab
  • Danske Neuropsykologer
  • Selskabet for Autisme