Søskende kursus

soskende

Sammen med Saerlige Behov tilbydes Søskendekurser for søskende til børn med Autisme, aspergers syndrom, ADHD og tilsvarende udfordringer. Der vil være 6-8 søskende i aldersinddelte grupper. 7-11 år og 12-16 år.

Søskende mødes 3 gange + et opfølgningsmøde med forældre og børn. Formålet med forløbet er at give børnene generel viden om deres søskendes handicap. At se på ligheder og forskelle mellem dem selv og deres søskende, og at give redskaber til at tackle hverdagssituationer i en familie med et handicappet barn. Der vil være oplæg om forkskellige temaer, små film og dialog og øvelser i gruppen.

Samtidig med forløbet for børnene, vil forældrene blive tilbud at mødes i en netværksgruppe.

Praktisk

Prisen for et forløb inklusiv materialer og forplejning er 3.300 kr. Der kan søges økonomisk dækning ved kommunen socialrådigiver under servicelovens § 41. 

Næste kursusforløb

Søskendekursus for børn i alderen 8-12 år, starter 7. oktober.

Hvis dette har interesse send en mail: mette@hennelund.dk eller ring 28991514