Selvforståelseskurser for piger med ASF

pigekurser

Sammen med Særlige Behov arrangerer jeg kurset som vi kalder: Asperger – autisme, hvad betyder det for mig? Et selvforståelseskursus og undervisningsforløb for piger med en ASF- diagnose.

Kurset er for piger i alderen 15-18 år og der er 4-6 piger i en gruppe.  Formålet med et selvforståelseskursus er at give de unge viden og forståelse for deres tænktning og anderledes måder at forholde sig på. Der undervises bl.a. i ASF, sansepåvirkninger, stress og angst. Der samtales med pigerne om hvorledes de på bedst mulig vis kan tackle hverdagssituationer og de tanker og følelser der opstår. Kurset er en blanding af undervisning, psykoedukation, kognitiv terapi og øvelser og samtale i gruppen.

Samtidig med at pigerne underviser vil forældrene blive tilbudt mulighed for at mødes i netværksgruppe.

Praktisk

Prisen for et kursusforløb er 10.500 kr. Der søges økonomisk tilskud til forløbet med socialrådgiver i kommunen under servicelovens § 41.  

Næste kursus starter januar 2016